Periodisme ciutadà

Tipus d'error: "petició incorrecta". Missatge d'error: domini "petició incorrecta": "usageLimits". Motiu: "keyInvalid".

Heu afegit la vostra pròpia clau de l’API de Google? Mirar el ajuda.

Comproveu si hi ha identificador a YouTube skyzthelimi7 pertany a un nom d’usuari. Comproveu el document FAQ del connector o enviant missatges d’error a donar suport.