Connecteu-vos amb nosaltres

Mediambient

Cap a una economia verda, digital i resilient: el nostre model de creixement europeu

COMPARTIR:

publicat

on

La Comissió Europea ha presentat un Comunicació sobre el model europeu de creixement. Recorda els objectius comuns amb què s'han compromès la UE i els seus estats membres pel que fa a la transició verda i digital i a l'enfortiment de la resiliència social i econòmica. Reconeix que l'economia europea està experimentant transformacions sense precedents en el context de grans incerteses vinculades a les perspectives globals i de seguretat.

La Comunicació confirma que aquests avenços subratllen la necessitat de treballar estretament amb els nostres socis internacionals i de reforçar la nostra agenda de creixement sostenible a llarg termini.

La Comunicació pretén aportar aportacions als debats sobre el model de creixement econòmic europeu, que tindran lloc a la reunió informal de caps d'estat o de govern del Consell Europeu de la setmana vinent. La Comunicació estableix les inversions i reformes clau que calen per assolir els nostres objectius comuns i subratlla la importància d'una acció coordinada per part de tots els actors rellevants, inclosos la UE, els Estats membres i el sector privat.

Inversions i reformes a la base del Model Europeu de Creixement

Hi ha un ampli consens sobre les prioritats del model de creixement econòmic europeu. Això inclou les transicions ecològiques i digitals, la necessitat de millorar la resiliència econòmica i social de la Unió, així com la nostra preparació davant els xocs. La transformació de la nostra economia és necessària per salvaguardar la prosperitat i el benestar dels ciutadans de la Unió, especialment en el context actual d'inestabilitat geopolítica i de reptes globals creixents. Aquests avenços posen de manifest la necessitat de duplicar la nostra agenda de reformes i de reforçar la cooperació amb els nostres socis internacionals en reptes comuns, per tal de promoure la pau i l'estabilitat. El mercat únic, la principal font de resiliència de la Unió i l'actiu econòmic més valuós, serà fonamental per assolir aquests objectius.

Aquesta transformació de l'economia europea es basa en dos pilars igualment importants: les inversions i les reformes. Les inversions són clau per a un creixement sostingut i sostenible, i un requisit previ per a una transició verda i digital accelerada. Tanmateix, han d'anar acompanyats de reformes per garantir que totes les normes de la UE s'alineen amb els objectius clau de la UE, creant el context social i econòmic adequat i incentius perquè les llars i les empreses hi contribueixin plenament.

Cap a una economia verda, digital i resilient

anunci

La transició verda és una oportunitat per posar Europa en un nou camí d'un creixement sostenible i inclusiu. A més d'abordar el canvi climàtic, ajudarà a reduir les factures energètiques i la dependència de les importacions de combustibles fòssils, millorant així la seguretat energètica i dels recursos de la Unió. Per lliurar el Acord Verd Europeu, la UE ha d'augmentar les inversions anuals en uns 520 milions d'euros anuals durant la propera dècada, en comparació amb l'anterior. D'aquestes inversions addicionals, 390 milions d'euros anuals correspondrien a la descarbonització de l'economia, especialment en el sector energètic, i 130 milions d'euros anuals corresponen a la resta d'objectius ambientals. Perquè la transició verda tingui èxit, s'ha de posar les persones en primer lloc i tenir cura dels que es veuran més afectats. Amb aquesta finalitat, la Comissió ha posat l'equitat al centre de les seves polítiques en el marc del Pacte Verd Europeu, inclòs el Paquet "Ajust per a 55"..

La pandèmia de coronavirus ha accelerat la transformació digital de les nostres societats i ha destacat la importància de les tecnologies digitals per al futur creixement econòmic d'Europa. La brúixola digital proposat per la Comissió estableix els objectius digitals de la Unió per a l'any 2030. Per assolir aquestes ambicions, la UE ha d'intensificar les inversions en tecnologies digitals clau, com ara la ciberseguretat, la computació en núvol, la intel·ligència artificial, els espais de dades, la cadena de blocs i la computació quàntica i els semiconductors. , així com en les habilitats pertinents. Per afavorir la transició digital, una estimació de 2020 mostra que calen inversions addicionals d'uns 125 milions d'euros anuals. Una transformació digital justa té el potencial d'augmentar la innovació i la productivitat de l'economia de la UE, oferint noves oportunitats per a les persones i les empreses. La transició digital també contribuirà als objectius verds, amb sinergies en molts àmbits d'una economia circular intel·ligent.

Al mateix temps, la Unió ha d'abordar els riscos i les incerteses, especialment en el context de l'actual inestabilitat geopolítica. Si bé la majoria de les empreses i la cadena de subministrament van mostrar un alt grau de resiliència i adaptabilitat durant la pandèmia, la crisi i la posterior recuperació han revelat una sèrie de vulnerabilitats en determinades àrees. Aquests inclouen colls d'ampolla logístics i de la cadena de subministrament, escassetat de mà d'obra i habilitats, amenaces cibernètiques i preocupacions per a la seguretat del subministrament vinculades a sectors clau de l'economia, com és el cas actualment del sector energètic. Per millorar encara més l'avantatge tecnològic d'Europa i donar suport a la seva base industrial, la UE també haurà d'augmentar la inversió en les indústries espacials i de defensa europees, i continuar reforçant les nostres capacitats de gestió de riscos i resposta a emergències davant de futurs xocs o pandèmies. 

Mobilitzar l'acció coordinada a tots els nivells

Tal com s'estableix a la Comunicació, per tal que les inversions i les reformes contribueixin plenament als objectius prioritaris de la UE, és important garantir una acció coordinada per part de tots els actors rellevants: les autoritats públiques a nivell europeu, nacional i regional, així com el privat. sector. D'aquesta manera, les accions es reforçaran mútuament, evitant divergències entre els estats membres i reforçant el mercat únic.

Les inversions necessàries per completar les transicions bessones i millorar la resiliència hauran de provenir principalment del sector privat. La UE i les autoritats nacionals haurien de garantir un entorn empresarial favorable que atragui inversions. Això es pot aconseguir reforçant el mercat únic, completant la unió bancària i avançant ràpidament en la unió dels mercats de capitals. Altres polítiques transversals, com ara la fiscalitat, el comerç i la política de competència, també haurien de continuar donant suport a l'entorn empresarial favorable de la Unió i ajudar a atraure inversions per implementar amb èxit les prioritats polítiques de la UE.

Tot i que els fons privats representaran la major part de les inversions, pot ser que calgui intervenció pública, per exemple, eliminant els riscos dels projectes innovadors o superant les falles del mercat. El suport públic a nivell nacional i de la UE hauria d'estar ben orientat i dirigit a aglomerar inversions privades. Les inversions de la UE també tenen un efecte de senyalització important. El pressupost de la UE i l'instrument de recuperació NextGenerationEU, amb una quantitat conjunta de més de 2 bilions d'euros, són una potència de foc substancial en suport del creixement a llarg termini. A través de les discussions sobre els plans nacionals, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (RRF) ha estat fonamental per alinear les prioritats nacionals i de la UE per a reformes i inversió al voltant d'un conjunt d'objectius comuns. En particular, el Reglament RRF exigeix ​​que cada Estat membre dediqui almenys el 37% de l'assignació total del seu pla de recuperació i resiliència a objectius climàtics i un 20% a objectius de digitalització. Però aquestes inversions i reformes, a nivell nacional i de la UE, hauran de mantenir-se al llarg del temps per assolir els nostres objectius.

La inversió pública i les reformes poden contribuir positivament a la sostenibilitat del deute, en la mesura que siguin d'alta qualitat i donen suport al creixement. Les estratègies reeixides de reducció del deute haurien de centrar-se en la consolidació fiscal, la qualitat i la composició de les finances públiques i la promoció del creixement. La revisió en curs del marc europeu de governança econòmica ofereix una oportunitat per millorar l'eficàcia de les normes fiscals de la UE i per garantir que juguen un paper adequat a l'hora d'incentivar les polítiques d'inversió i reforma dels estats membres, d'acord amb les nostres prioritats comunes, alhora que es salvaguarden finances públiques sanes. En aquest context, serà important garantir la coherència entre la vigilància fiscal i la coordinació de les polítiques econòmiques i alinear les polítiques d'inversió i reforma dels estats membres, així com els objectius nacionals i de la UE.

Garantir una transformació econòmica justa i inclusiva

La transformació de l'economia europea només tindrà èxit si és justa i inclusiva, i si cada ciutadà pot obtenir els beneficis que ofereixen les bessons transicions verd i digital. És probable que els efectes sobre el benestar de la digitalització i la descarbonització es distribueixin de manera desigual en absència de mesures d'acompanyament. La reassignació laboral dins i entre sectors requerirà reformes i inversions a gran escala en la requalificació i millora de les qualificacions. Caldrà una resposta política sòlida a tots els nivells per abordar amb eficàcia els reptes socials i de cohesió que tenim per davant.

Per tant, el model de creixement d'Europa necessita una dimensió social forta que se centri en els llocs de treball i les competències per al futur i obre el camí per a una transició justa i inclusiva. A nivell de la UE, el Pilar Europeu de Drets Socials i els associats Pla d'Acció proporcionar un marc coherent d'acció. El Pressupost de la UE i NextGenerationEU continuarà donant suport per reduir les disparitats regionals i socials, en particular mitjançant la política de cohesió, el Mecanisme de Transició Justa, El Instal·lació de recuperació i resiliència i, en el futur, de la proposta Fons Social per al Clima.

Assolir els nostres objectius comuns requereix una visió a llarg termini i un enfocament coordinat. Els ambiciosos objectius verds, digitals i de resiliència que hem establert només es poden assolir amb un esforç sostingut que impliqui tots els actors a nivell europeu, dels estats membres i privat, amb l'objectiu conjunt de construir un futur just i inclusiu per a tots els europeus.

Més informació

Comunicació Cap a una economia verda, digital i resilient: el nostre model de creixement europeu

Fitxa informativa Cap a una economia verda, digital i resilient: el nostre model de creixement europeu

El Pacte Verd Europeu

La dècada digital d’Europa

El pla d'acció del pilar europeu dels drets socials

El Mecanisme de Transició Justa

NextGenerationEU

Instal·lació de recuperació i resiliència

Fons Social per al Clima

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències