Connecteu-vos amb nosaltres

i practicant rotació o diversificació en cultius anuals. La combinació d'aquests mètodes resulta en rendiments més grans