Connecteu-vos amb nosaltres

Comissari de Pressupost, Kristalina Georgieva