Connecteu-vos amb nosaltres

cridar-lo com a molt inadequat. L'home d'estat hindú Rajan Zed