Connecteu-vos amb nosaltres

Resolució de la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris