Connecteu-vos amb nosaltres

responen els antics comissaris Potočnik i Tajani