Connecteu-vos amb nosaltres

major flexibilitat per millorar la capacitat de la UE per respondre a situacions de crisi i una major propietat dels estats membres i dels països socis