Connecteu-vos amb nosaltres

introduir formació obligatòria per a tot el personal i els membres sobre respecte i dignitat en el treball