Connecteu-vos amb nosaltres

Set països proporcionen encara menys de la meitat de la seva població accés a aigua potable bàsica