Connecteu-vos amb nosaltres

economia de l'eurozona s'estanca