Connecteu-vos amb nosaltres

no excedir els consells científics proporcionats pel Consell Internacional per a l'Exploració del Mar (ICES) i respectar els requisits de la política pesquera comuna (PCP)